تهران خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، ساختمان مهر (پلاک 312)، طبقه چهارم واحد ۱۰
بورس تورین 2022-2023

بورس تورین 2022-2023

1) شناسنامه سرپرست  باید به ایتالیایی ترجمه شود. 2) اقرارنامه نکات) 1) در اقرار نامه باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریح تولد و شماره شناسنامه وملی، محل صدور شناسنامه تمام اعضای خانواده آورده شود. 2) اگر سرپرست پدر باشد برای وضعیت مادر از عنوان خانه دار استفاده می‎شود. و برای وضعیت خواهران و برادران ار کلمه مجرد و بیکار یا مجرد و دانشجو استفاده شود.برای دانش آموز هم مجرد و دانش آموز بکار میرود.  در صورتی که به شخص دسترسی ندارند و یا دارای شرایط خاص مانند دارا بودن ملک است از عبارت مجرد و زندگی مستقل دارد استفاده شود. 3) برای مجرد و دانشجو باید گواهی اشتغال به تحصیل به ایتالیایی ترجمه شود. 4) اگر سرپرست طلاق گرفته باشد باید برگه طلاق به ایتالیایی ترجمه شود. و برای خواهران و برادران از مجرد و بیکار (شاغل) و یا مطلقه استفاده شود. نمونه 1- ابتدای اقرارنامه را با جمله زیر آغاز کنید اینجانب با مشخصات فوق در تاریخ …… در این دفترخانه حاضر گردیده و اعتراف صریح قانونی نموده که سرپرست خانواده بوده و افراد خانواده ام در حال حاضر به شرح ذیل می باشند . ۲- سپس نام تمامی اعضای خانواده را به فرمت زیر قید نمایید
  • معرفی مادر خانواده ا- همسرم خانم …………………. فرزند ……. متولد …….. به شماره ملی …………… به شماره شناسنامه ………….. صادره از …… , شغل خانه دار
  • معرفی فرزند خانواده که مجرد و دانشجو می باشد ا- فرزندم خانم / آقای………………………. متولد …….. به شماره ملی ………… به شماره شناسنامه ………. صادره از ……, مجرد و دانشجو می باشد
  • معرفی فرزند خانواده که مجرد و شاغل می باشد ا- فرزندم خانم / آقای…………………. متولد …….. به شماره ملی …………….. به شماره شناسنامه …………. صادره از ……, مجرد و شاغل می باشد می باشد
  • معرفی فرزند خانواده که متاهل می باشد
فرزندم خانم / آقای. ….. متولد ………. به شماره ملی …………… به شماره شناسنامه صادره از …… , متاهل بوده و زندگی مستقل دارد
  • معرفی فرزند خانواده که متقاضی تحصیل در ایتالیا می باشد
فرزندم خانم / آقای………………………… متولد …….. به شماره ملی …………… به شماره شناسنامه . صادره از …… , متاهل مجرد که قصد ادامه تحصیل در کشور ایتالیا را دارد ۳- در مرحله بعدی سرپرست می بایست نان آور بودن خانواده را تائید کند الف ) در حالت عادی اینجانب اقرار می نمایم که تمام هزینه های زندگی ایشان اعم از تحصیل و خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان و غیره به تنهایی بر عهده اینجانب است . ب ) در صورتی که همسر سرپرست فوت شده باشد اینجانب اقرار می نمایم که همسرم آقا/خانم …. در تاریخ …. فوت نموده و تمام هزینه های معیشتی خانواده اعم از تحصیل و خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان و غیره به تنهایی بر عهده اینجانب است . ج) در صورتی که والدین جدا شده باشند اینجانب اقرار می نمایم که در تاریخ …. از همسرم آقا/خانم طلاق گرفته ام و تمام هزینه های معیشتی خانواده اعم از تحصیل و خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان و غیره به تنهایی بر عهده اینجانب است .     3) فیش حقوقی سرپرست باید از تاریخ 1 دی 98 تا 30 دی 99 تهیه شود و مقدار حقوق کل یا ناخالص و کسورات و حقوق خالص مشخص باشد. برای خواهران و برادرانی که مجرد و بیکار یا مجرد و دانشجو نیستند و یا متاهل نیستند باید فیش حقوقی ترجمه شود. 4) مانده حساب 31 دسامبر برای کلیه اعضای بالای 18سال خانواده من جمله متقاضی حضور در ایتالیا به جز شخصی که متاهل بوده یا مجرد و مستقل ذکر شده است. این مانده توسط بانک انگلیسی صادر شده و نیاز به ترجمه ندارد. 5) وضعیت املاک برای کسانی در خانواده که یک ملک دارند ترجمه ایتالیایی سند و برای کسانی که چند ملک دارند  ترجمه کمترین متراژ آنها برای کسانی که ملک ندارند باید گواهی عدم مالکیت صادر شود. نکته) برای فرزند متاهل و مستقل نیازی نیست 6) ترجمه انگلیسی شناسنامه خواهران و برادران متاهل
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *